Hjälp att få om du är beroende

De flesta av oss är mer eller mindre beroende av något. Alla våra vanor skapar milda psykologiska beroenden och vi kan känna oss stressade om vi måste bryta dem. Ett beroende kan även växa sig så starkt att det helt tar över vardagen och orsakar psykiskt lidande, ekonomiska problem såväl som fysiska skador på kroppen. Fysiska beroenden är särskilt svåra att hantera eftersom du mår dåligt när du slutar med det som din kropp vant sig vid, exempelvis alkohol, nikotin, narkotika eller smärtstillande medel. Men hjälp finns att få och här kommer du att få några tips kring vad du kan göra för att hantera problemen.

Om det gått så långt att beroendet som du eller någon närstående har utvecklat får en stark negativ påverkan av vardagen är det dags att söka hjälp. Handlar det om ett fysiskt beroende kan närmsta vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen vara ett första steg att ta för slussning vidare till rätt vårdinstans. Det finns även föreningar för de som är drabbade av olika typer av missbruk och många privata aktörer sysslar med beroendeproblematik. Vissa aktörer låter dig vara helt anonym när du tar emot hjälp. Att beroenden är ett så stort problem i samhället gör att det finns en bra beredskap för den som är villig att göra något åt saken.

Beroende i familjen

Det är ofta många som tar skada av en persons beroende. Spelberoende kan exempelvis rasera en hel familjs ekonomi. Svåra fall av sockerberoende påverkar kosthållningen i en familj och smittar lätt av sig. Drog och alkoholmissbruk har ofta omfattande och mycket negativa effekter på barns möjligheter till en normal uppväxt. Beroendeproblematik behandlas ofta med detta i åtanke och familjemedlemmar involveras därför i tillfrisknandet. De kan också själva få hjälp att hantera situationen. Det finns organisationer som särskilt inriktar sig på att ge stöd åt anhöriga till missbrukare. Som anhörig har du möjlighet att påverka en ond beroendespiral men kom ihåg att det inte är ditt, utan missbrukarens ansvar.

Beroende förstör men det finns hjälp att få